Over de stichting

Rechten van het kind

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, feiten en actuele cijfers.


Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

Het IVRK is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag genoemd. Het Kinderrechtenverdrag is op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom is 20 november benoemd tot Internationale Kinderrechtendag. Het Kinderrechtenverdrag is het meest erkende Mensenrechtenverdrag, 196 landen hebben zich hieraan verbonden. Nederland heeft sinds 1990 het IVRK ondertekend en sinds 1995 geratificeerd.


Feiten en cijfers

De KidsRights Index 2023 toont aan dat Nederland fundamentele Kinderrechten schendt. Het gaat hier met name om de domeinen Gezondheid en Klimaat voor de Kinderrechten. Nederland is daarom gezakt van de 4e naar de 20e plaats in het naleven van de Kinderrechten (KidsRights, 2023). Aanbevelingen van het VN Kinderrechten comité zijn dan ook dat jongeren beter geïnformeerd moeten worden over hun Kinderrechten en moeten kunnen mee vormgeven aan (overheids-) beleidszaken die hen aangaan. Ook moet het naleven van de Kinderrechten beter gemonitord worden (Kinderrechten.nl, 2022).

Ondertussen is er ook sprake van een verborgen epidemie onder jongeren als het gaat om de rechten van kinderen wanneer ouders zijn gescheiden. Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen te maken met een scheiding van hun ouders. Naar schatting lijden 16.000 kinderen daarvan onder de complexe scheidingsproblematiek van hun ouders (Visser, M., Delft, I. van, Schoenmaker, K., Schipper, C. De & Finkenauer, C., 2017). Rond de 1120 kinderen hiervan hebben contactverlies met een van de ouders (VNG, 2021). Parental Alienation (PA) of ouderverstoting, is een vorm van contactverlies op basis van psychische kindermishandeling met grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen waar nog weinig over gesproken of op gesignaleerd wordt. Hoeveel kinderen ken jij met gescheiden ouders of hoeveel kinderen zie en hoor je hierover in je klas?

Lees het verdrag: Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Bibliografie

Laat van je horen!

Vragen over STRONG en onze projecten?

Neem contact met ons op.