Over de stichting

Doelstelling en ANBI status

Doelstelling van STRONG en hoe zij hun doel bereiken


Doelstelling STRONG
STRONG wil alle kinderen en jongeren bekend en bewust maken van het bestaan van hun Kinderrechten conform het IVRK. Waarom zijn ze in het leven geroepen en zijn ze zo belangrijk? Hoe kun je deze rechten actief maken en betekenis geven? Zowel voor jezelf, als ook voor de medemensen om je heen, dieren en natuur. Oftewel Moeder Aarde met ‘alles wat erop leeft, groeit en bloeit’.

Dit alles ter preventie van kansenongelijkheid en het verwaarlozen, mishandelen, misbruiken en doden van kinderen, conform Art.19: Recht op bescherming tegen alle vormen van geweld. Een gezonde en veilige ontwikkeling is ingebed binnen de 54 artikelen van het Kinderrechtenverdrag. En al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woord.

STRONG biedt jongeren een podium voor hun rechten op te komen en hun stem te versterken. Deze vorm van empowering doet STRONG door middel van:

  • Kinderen en jongeren te informeren op hun scholen en in de wijk
  • Het organiseren van de STRONG Kinderrechtenconferentie voor en door jongeren
  • Organiseren van Debat manifestatie voor en door jongeren
  • Kinderrechtenmars voor en door jongeren
  • STRONG Academie. Peer2Peer education over het IVRK en de Kinderrechten. Voorlichting aan jongeren, opvoeders, instanties in de wijk en professionals die (beroepsmatig) met kinderen te maken hebben.

STRONG is onderdeel van Stichting Sterk

Stichting Estafettemars voor de Rechten van het Kind (STERK)

Logo Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Laat van je horen!

Vragen over STRONG en onze projecten?

Neem contact met ons op.